dinsdag 31 augustus 2021

Themaprojecten: Jeugd en Jongeren

Themaprojecten Jeugd en Jongeren

Themaprojecten Jeugd en Jongeren

  • Bijdrage speeltoestel Mikado

Naast de bijdrage van Mikado zelf hebben de ouders en wijkinwoners een bijdrage gevraagd voor een nieuw speeltoestel. De basisschool stelt haar terrein open voor kinderen in de wijk. Zo wordt spelen en bewegen in de wijk meer gestimuleerd. Ten eerste zal hier met dit budget een speeltoestel komen voor kinderen in de leeftijd van 3/8 jaar. Het doel voor de toekomst is om hier een mooie ontmoetingsplek van te maken. De eerste stap wordt gezet!

Bijdrage speeltoestel Mikado