woensdag 6 april 2022

Themaprojecten: Leren en werken

Themaprojecten: Leren en werken

Het project dat gekozen is voor het thema leren en werken.

  • Informatiemarkt leren en werken

Een participatiemarkt in de wijk organiseren voor de bewoners. Veel van deze bijeenkomsten worden georganiseerd in de stad. Als het lokaal wordt georganiseerd kunnen ook wijkondernemers en vrijwilligersorganisaties zich presenteren om mensen te motiveren om bij hun betaald werk of vrijwilligerswerk te komen doen. Kan worden georganiseerd in samenwerking met bijvoorbeeld de bibliotheek of Incluzio Sociale Basis.

infromatiemarkt