woensdag 6 april 2022

Themaprojecten: Verkeer

Themaprojecten verkeer

Het project dat gekozen is bij het thema verkeer.

  • Aanpassing verkeerssituatie Drie Decembersingel

Aan de Drie Decembersingel bij de Mikado wordt hard gereden en ontstaan onveilige verkeerssituaties. 

drempels