Privacy

Welke persoonsgegevens hebben wij van jou?

Bij aanmelding voor het Buurtbudget vragen wij jouw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Hoe worden je persoonsgegevens gebruikt?

Wij hebben deze gegevens nodig om jou, als bewoner van Vastenavondkamp, toegang te kunnen geven tot alle rondes van het Buurtbudget. Tevens hebben wij deze gegevens nodig om met je te kunnen communiceren in het kader van het Buurtbudget. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor andere doeleinden.

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

Gegevens kunnen gedeeld worden met de buurtcoach van Incluzio, om met je te kunnen communiceren in het kader van het Buurtbudget. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor andere doeleinden. Jouw persoonsgegevens worden niet met andere derden gedeeld.

Hoe worden jouw gegevens beschermd?

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Welke rechten heb je?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons.

Voor meer informatie over privacy verwijzen wij je naar onze website: https://www.venlo.nl/privacy