Wat is het Buurtbudget?

‘Een Buurtbudget is een proces van democratische besluitvorming en een vorm van directe democratie, waarbij bewoners zelf beslissen hoe een gemeentelijk budget in hun eigen wijk wordt besteed.’ 
Met andere woorden: bewoners bepalen samen wat zij belangrijk vinden voor hun wijk.

De gemeente stelt voor 2021 een totaalbedrag van € 90.000 beschikbaar. 

Hoe werkt het? 

  • Samen bepalen welke thema’s het belangrijkste zijn voor de wijk. 
  • Samen projecten bedenken die de leefbaarheid in de wijk kunnen verbeteren.  
  • Samen kiezen welke projecten worden uitgevoerd.  

Dit proces is verdeeld in 4 rondes: 

1e ronde – Thema’s kiezen 

Je mag het totale bedrag van € 90.000 verdelen over thema’s die jij het belangrijkste vindt. Dit gaat in stappen van €10.000 en het budget moet verdeeld worden over ten minste vier van de twaalf thema’s. Na sluiting van deze ronde wordt de inzet van alle deelnemers opgeteld en verrekend. Ieder thema krijgt een deel van het totale bedrag van € 90.000 toegewezen.

2e ronde – Projecten indienen 

Je mag projecten bedenken die passen bij een van de thema’s. De kosten van je project mogen niet hoger zijn dan het bedrag wat aan dat thema is toegewezen. Bekijk de spelregels en criteria nog eens goed. Voldoet jouw project aan alle voorwaarden? Omschrijf je project goed. Wat bedoel je? Wat wil je met dit project bereiken? Waar moet het project worden uitgevoerd? Wat denk je dat jouw project kost? Je mag een foto of tekening toevoegen.

Toetsing ingediende projecten 

Zodra je een project hebt ingediend wordt jouw project door de gemeente getoetst. Er wordt gekeken naar de haalbaarheid van het project en of de geraamde kosten realistisch zijn. Ook wordt gekeken of aan alle voorwaarden is voldaan. Als het project voldoet aan alle regels, dan wordt dit project gepubliceerd op de website. Vanaf dat moment is jouw project zichtbaar voor anderen. Zo kan iedereen tijdens ronde 2 alvast kennis nemen van alle projecten die meedoen met stemronde 3.

Iedereen mag projecten indienen

Iedereen die een goed idee heeft voor de wijk Vastenavondkamp mag een project indienen. Ronde 2 is de enige ronde waar ook personen, stichtingen, ondernemers etc. aan mee mogen doen, die buiten de wijk Vastenavondkamp wonen. Alle goede ideeën zijn welkom!  

Als je buiten de wijk Vastenavondkamp woont mag je echter niet meestemmen. De stemrondes 1 en 3 zijn alleen toegankelijk voor bewoners uit Vastenavondkamp zelf. 

Toetsingscriteria

Klik voor de toetsingscriteria op de volgende link: https://buurtbudget.venlo.nl/toetsingscriteria-projecten

3e ronde – Stemmen op projecten 

Je mag gaan stemmen op je favoriete projecten. Na sluiting van deze ronde worden alle stemmen opgeteld. Per thema is er een bepaald bedrag beschikbaar. Per thema worden de projecten op volgorde van het aantal stemmen en het gevraagde bedrag toegewezen. Zodra het budget van dat thema op is, komen de resterende projecten binnen dat thema te vervallen.  

4e ronde – Realisatie gekozen projecten 

Alle gekozen projecten worden gerealiseerd.  

  • Kun je je project zelf uitvoeren? Dan krijg je subsidie hiervoor en mag je zelf je project organiseren.  
  • Heb je hulp nodig bij het uitvoeren? Dan organiseren wij hulp. 
  • Moet het project door de gemeente worden uitgevoerd? Zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een nieuwe lantaarnpaal, dan wordt dit project door de gemeente gerealiseerd. 

Wie mag er meedoen?

  1. Ben je 13 jaar of ouder en woon je in de wijk Vastenavondkamp? Dan mag je met alle rondes meedoen! 
  2. Vul je gegevens in op de website. 
  3. Je krijgt bericht zodra je kunt meedoen. 

Spelregels

Klik voor de spelregels op de volgende link: https://buurtbudget.venlo.nl/spelregels-buurtbudget

Vragen? 

Loop binnen op het Buurtpunt of mail ons via: 

E-mail: buurtbudget@venlo.nl   

Foto spelbord Buurtbudget 2018